Tillbaka till kampanj

Till: Arbetarrörelsens organisationer

Rädda Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Anledning att skriva under

  • Det är viktigt att arbetarrörelsens fina arbete bevaras.