Hoppa till huvudinnehåll

Till: Arbetarrörelsens organisationer

Rädda Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Den 22-23 januari 2020 skrev 378 personer från hela landet - rörelseaktiva, forskare, arbetare och andra med intresse av att hålla arbetarrörelsens historia vid liv under ett upprop mot nedskärningarna på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Detta upprop publicerades sedan i Arbetet. Stöd oss du med genom att skriva under!

Debattartikeln i Arbetet: https://arbetet.se/2020/01/23/radda-arbetarrorelsens-arkiv-och-bibliotek/?fbclid=IwAR3BNWOkbXW-ehefSQ7GBp4z59YWlVHGebOCEdb08ruLcoU7q1W3hh6zNZ0

Vår Facebook-grupp: https://www.facebook.com/groups/475829930032789/

Varför är det viktigt?

Rädda Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek! Det är med bestörtning vi nås av nyheten att Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek säger upp all bibliotekspersonal och totalt minskar personalstyrkan med åtta personer jämfört med i början av förra året. Alla inköp av böcker och tidskrifter har avbrutits. Kombinerat med att man nu gör sig av med nästan all bibliotekskompetens riskerar det att bli början på slutet för biblioteket. Det är inte uteslutet att detta kan leda fram till att frågan om att överhuvudtaget bevara biblioteksbeståndet väcks. Enkelt uttryckt riskerar ovärderliga delar av arbetarrörelsens idéarv att hamna i soporna om inte utvecklingen bryts. De omfattande nedskärningarna innebär också en kraftigt ökad press på den kvarvarande personalen, och har redan fått effekter i form av minskade öppettider och avskaffande av möjligheten att låna och återlämna böcker via ABF-huset. Detta är en följd av åratal av i princip oförändrade anslag i reella tal. Vad det innebär för förutsättningarna att bedriva verksamheten är uppenbart. Såväl staten som LO och Socialdemokraterna har satt Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek på undantag, och nu ser vi de dramatiska följderna. Det är särskilt allvarligt att detta sker i en tid då arbetarrörelsen är på reträtt, samtidigt som främlingsfientliga krafter har flyttat fram sina positioner. I flera europeiska länder har vi också sett angrepp och inskränkningar mot forskningsvärlden, kritiska medier med mera. Det allra sista som behövs i det här läget är att kasta arbetarrörelsens idéarv och minne i soporna och inskränka möjligheterna till forskning i dess historia. Vi 378 undertecknare slår vakt om arbetarrörelsens minne och möjligheten till forskning i arbetarrörelsens historia. Därför säger vi: rädda Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek! Anslagsgivarna måste skyndsamt skjuta till ökade resurser till verksamheten, och biblioteksverksamheten måste räddas.

English: Save the library and historical archive of the Swedish labor movement! It is with great dismay that we learn that the historical archive and library of the labor movement of Sweden is dismissing their educated librarians and downsizing their personnel with a total of eight people compared to the beginning of last year. All purchases of books, journals and magazines have been canceled. In combination with the dismissal of almost all educated staff with the eradication of their competence, this is likely to be the beginning of the end of the library, and might even lead to a questioning of the existence of library institutions. Simply put, invaluable parts of the labor movement’s legacy are at risk of vanishing into garbage if this development isn’t halted and stopped. The extensive cutbacks will also imply heavier workloads on remaining staff, and have already affected the library’s open hours as well as the possibility to borrow and return books through the Workers' Educational Association (Arbetarnas bildningsförbund, ABF). This is a continuation of years of basically unaltered subsidies in real numbers. What this means for the maintaining of the organization is obvious. The state as well as the Swedish Trade Union Confederation (LO) and the Social Democratic Party have kept the library and archive of the labor movement on low priority, and now we see the dramatic consequences. It is particularly serious that this is happening during a time of retreat for the labor movement, all the while immigration critics are moving their positions forward. We have witnessed attacks and limitations in the research community of several European countries and their critical media. The last thing needed right now is the discard of the labor movement’s intellectual legacy and memory, and the possibility of insight into its history. This is why we say: save the library and historical archive of the labor movement of Sweden! Financial providers must quickly supply the institution, and the library must be saved from shutdown.

Kategorier

Länkar

Uppdateringar

2020-01-24 14:26:08 +0100

Uttalande från den lokala Handelsklubben på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

"Mer pengar krävs om inte Arbetar­rörelsens arkiv ska avvecklas"

https://arbetet.se/2020/01/24/mer-pengar-kravs-om-inte-arbetarrorelsens-arkiv-ska-avvecklas/?fbclid=IwAR2JHYYdOhAg2DDJPzX6Hul18-xkdzoq5xxBBvoLFO2FATddpVfi-_AriJ8

2020-01-24 07:43:01 +0100

1,000 underskrifter nådda

2020-01-23 17:40:57 +0100

500 underskrifter nådda

2020-01-23 12:30:23 +0100

100 underskrifter nådda

2020-01-23 11:45:53 +0100

50 underskrifter nådda

2020-01-23 11:28:59 +0100

25 underskrifter nådda

2020-01-23 11:16:28 +0100

10 underskrifter nådda