Tillbaka till kampanj

Till: Arbetarrörelsens organisationer

Rädda Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Anledning att skriva under

  • Viktigt att bevara arbetarrörelsens bibliotek!