Hoppa till huvudinnehåll

Till: För- och grundskolenämnden i Umeå Kommun

Rädda barngrupperna på Stöcke Skola från att splittras

Denna namninsamling är sammansatt av oroade föräldrar utifrån att Umeå Kommuns utredning kring elevunderlaget för Stöcke skola säger att antalet elever, fram till minst år 2030, inte motiverar parallella klasser på Stöcke skola, utan att det istället är bättre att bussa/skjutsa de barn som inte ryms i Stöcke, till exempelvis Teg. Det är varken långsiktigt eller hållbart att flytta på några av skolans yngsta elever, barn som har vuxit upp med sina vänner på förskolan och i grannskapet.

Det är inte heller långsiktigt att på detta sätt lösa ett problem som i sin tur leder till att nyetableringar blir mindre attraktiva, då det i högre utsträckning är barnfamiljer som letar sig ut från centrum. Detta går helt emot allt annat som Umeå Kommun sägs vilja arbeta för- ett mål om 200 000 invånare till 2050 och uttalanden om en levande landsbygd!

En utbyggnad av Stöcke skola KAN inte vänta till 2030, den borde redan ha varit påbörjad! Parallellt med att planeringen för en större skola i Stöcke förutsätter vi att alla möjligheter för temporära lösningar utreds med öppet sinne. Vi hoppas och tror att Umeå kommun vill komma fram till en hållbar lösning för familjer i Umeå södra landsbygd, för en trygg och säker framtid för våra barn.

Varför är det viktigt?

Den nya skolstrukturen raserar tryggheten som barnen skolats in i från tidig ålder. Det här bryter mot barnkonventionen: "Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa." Detta är inte barnens bästa, varken skolgång, socialt eller för att lägga en trygg grund för deras framtid. Skriv under, snälla.

Tack!
/Föräldrar i Stöcke, Stöcksjö, Degernäs, Ström, Strömbäck, Sörböle, Norrmjöle‍

Läs mer här: https://barnensframtidstocke.webflow.io/

Hur den kommer att överlämnas

Vi kommer att lämna in namninsamlingen till För- och grundskolenämnden i Umeå Kommun

Umeå, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori

Länkar

Uppdateringar

2020-10-20 09:39:25 +0200

Wow! Över 300 underskrifter på en dag, tack alla som skrivit under, tipsa vänner och familj att göra detsamma! Nu fortsätter vi!

2020-10-19 12:34:17 +0200

100 underskrifter nådda

2020-10-19 10:58:45 +0200

50 underskrifter nådda

2020-10-19 10:07:36 +0200

25 underskrifter nådda

2020-10-19 09:22:15 +0200

10 underskrifter nådda