Hoppa till huvudinnehåll

Till: Barn- och utbildningsnämnden, Vaxholms kommun

Rädda Förskolan Båten

Kära Barn- och Ungdomsnämnden i Vaxholm.

Även om förskolan Båten måste flyttas till en annan lokal nu, eller i framtiden så stäng den inte. Allt lärande och pedagogik sitter i väggarna, hos pedagogerna och i barngrupperna. Det är ingenting man bara kastar bort!

Enligt Barnkonventionen som nu är lag ska man, enligt en av de fyra grundläggande paragraferna, "vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa."

Utgångspunkten för detta beslut verkar inte tillvarata barnets bästa då barnen behöver bryta upp hela sin vardag och tvingas börja i nya grupper, i nya lokaler och framförallt med nya vuxna vilket ger förödande konsekvenser. Framförallt för de barn som redan fått flytta från Äppelgården till Båten för att ännu en gång bryta upp. Detta är familjers och barns liv ni leker med och något som man på stort allvar ska tänka över innan man ändrar. Beslutet verkar oseriöst och inte genomtänkt då förskolan Båten funnits i så pass många år och etablerat och skapat trygghet för så många familjer och barn på ön.

Varför är det viktigt?

Varför stänga en välfungerad förskola, den kanske mest centrala med hela 70 platser som dessutom är full och inte saknar barn? Varför stänga den enda förskolan i hela kommunen som har åldersblandade grupper, vilket vi alla valt och inte kan få någon annanstans? Varför stänga en förskola som ligger intill Söderfjärdskolan där många av barnen har sina syskon och där övergången från förskola till skola blir naturlig? Varför stänga en förskola med så fina omdömmen och med en personalgrupp som jobbat ihop sig i över tio år och verkligen valt att stanna på grund av det dem tillsammans har byggt upp? Varför stänga den förskolan som har det bästa läget och en gård med omgivning som främjar lek och rörelse?

Detta resulterar i lägre trygghet och kontinuitet för barnen vilket Skolrådet säger att barn behöver, samt för pedagogerna som är vår viktigaste resurs. FN:s barnrättskommitté har tidigare kritiserat Sveriges kommuner för brister i efterföljandet av Barnkonventionen. Vaxholm kommun skriver på sin hemsida att förskolor i Vaxholm "ska vara trygga, lärorika och roliga." Vilket nu måste bevisas.

Vi uppmanar kommunen att dessutom ta hand om den kompetenta och välutbildade personal som förskolan har då det nu finns risk att vi nu blir av med den då personalen lämnar kommunen pga otrygg situation och dåligt ledarskap. Detta blir än mer otryggt för barnen om personalen som är deras vardagliga trygghet större delen av deras vakna tid inte längre finns kvar pga att ekonomin fått ökat fokus i dessa frågor.

Vi lägger fokus på barnets bästa och deras psykosocial välmående och hoppas att kommun också gör det. Vi ber er att inte stänga Förskolan Båten. Om inte detta är möjligt och vi behöver lämna lokaler och markytor ber vi att avdelningar och personal får förflyttas tillsammans då ett lokalbyte redan är så pass påfrestande för barnen.

Vaxholm, Sweden

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori

Uppdateringar

2020-06-04 21:08:23 +0200

100 underskrifter nådda

2020-06-04 16:57:18 +0200

50 underskrifter nådda

2020-06-04 15:17:34 +0200

25 underskrifter nådda

2020-06-04 14:10:12 +0200

10 underskrifter nådda