Hoppa till huvudinnehåll

Till: Skellefteå Kommun, Nordkust Bygg

RÄDDA GIRAFFEN

Vi ber berörda parter att se över möjligheten att förflytta byggnationerna av industrihusen drygt 50m norrut från Ordergatan. Detta lämnar en mindre yta orörd och tillåter därför skateboardytan Giraffen-DIY att leva kvar. Det finns trots detta gott om yta kvar för er att bygga industrihus.

Varför är det viktigt?

"Giraffen" är en asfaltsyta som sedan mitten på 90-talet ockuperats av skateboardåkare. På denna plats har generationer lagt ner både tid och pengar på att bygga ett stort antal objekt i cement (av skateboardåkare - för skateboardåkare) helt enligt egna preferenser.

Det är en plats som är känd och hyllad av åkare i hela landet. Sommartid kan det ses som en turistattraktion som lockar åkare från norr till söder. En symbolisk plats som satt Skellefteå på kartan i den svenska skateboardscenen.

Här förs människor samman oavsett bakgrund i kombination med kreativitet och fysisk aktivitet.

En viktig plats även för kommande skateboardgenerationen, att människor får en insikt i att det är ingen omöjlighet att med enkla medel skapa något liknande på egen hand.
Lagergatan, Skellefteå, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori

Uppdateringar

2022-03-15 13:56:48 +0100

1,000 underskrifter nådda

2022-02-26 17:58:17 +0100

500 underskrifter nådda

2022-02-25 20:42:17 +0100

100 underskrifter nådda

2022-02-25 20:13:46 +0100

50 underskrifter nådda

2022-02-25 19:48:26 +0100

25 underskrifter nådda

2022-02-25 19:37:19 +0100

10 underskrifter nådda