Hoppa till huvudinnehåll

Till: Kommunpolitiker

Rädda Hällnäs skola

Hindra byskolan i Hällnäs från att läggas ned.

Varför är det viktigt?

För att den är viktig för byns överlevnad samt att den håller god kvalitet. Vi tror att en mindre by skola är bättre för barnen. En skola behövs för att öka inflyttningen och vi vill att hela kommunen ska leva.

Vindeln, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori


Anledningar att skriva under

  • Viktigt med en skola i ett samhälle där inflyttning ökat och framtidsanda finns. Trenden är att fler vill flytta från städer till mindre byar. Sedan känns kvalitén dit barnen är tänkt att flytta inte bättre än vad befintlig skola har. Slutligen känns det viktigt för ortens företag att en skola finns i byn vilket attraherar arbetstagare som det finns behov av.
  • Om skolan försvinner så försvinner möjligheten för "tillbakaflyttare" och därmed skatteintäkter för kommunen. Dessa tillbakaflyttare kommer med stor sannolikhet att flytta till sambons hemort vilket kan ligga utanför kommunen. Vem kan bo i ett samhälle utan skola, vård och omsorg? Barn har det redan tufft i skolan och de unga åren är tuffa, låt de slippa länga resor till och från skola och skära ner på deras fritid.
  • När jag var liten gick jag på de skolan därför skulle jag inte vilja att den stängdes.

Uppdateringar

2020-08-31 18:16:29 +0200

100 underskrifter nådda

2020-08-31 17:30:29 +0200

50 underskrifter nådda

2020-08-31 17:15:42 +0200

25 underskrifter nådda

2020-08-31 17:08:43 +0200

10 underskrifter nådda