Hoppa till huvudinnehåll

Till: Statens Fastighetsverk

Rädda Kronobergs Slottsruin

Kronobergs Slottsruin är en kulturskatt som måste fortsätta förvaltas och underhållas för framtida generationer. Den har en viktig roll i Växjö och Kronobergs men också hela rikets historia. Staten måste ta sitt ansvar genom att rusta upp och underhålla ruinen för att kunna öppna den igen för besökare.

Varför är det viktigt?

Kronobergs slottsruin har anor från 1400-talet. Den har fungerat både som militärt försvar mot Danmark men också som ett center för att bedriva in skatter och hålla upprorsmakare i styr. 1542 erövrade Nils Dacke slottet och gjorde det till sitt högkvarter under Dackefejden. 1612 var det gränsfäste under Kalmarkriget och under en kort period därefter var det landshövdingssäte. Slottets militära historia slutar med freden i Roskilde 1658 men har idag en viktig roll i inte bara Växjös och Kronobergs historia utan i hela rikets. Ruinen behöver underhållas men nu har SFV valt att stänga ruinen för att låta den förfalla. Ett viktigt kulturmärke och en symbol för Kronobergs län, för Dackefejden och för Smålands och Sveriges historia är värd att bevara och räddas.

Läs mer:
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/slottsruinen-faller-i-bitar
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/inga-pengar-till-forfallen-ruin
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/nya-beskedet-kring-slottsruinen-i-vaxjo-stangs-helt-2923

Hur den kommer att överlämnas

Överlämnas till ansvariga på SFV.

340 32 Kronoberg, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori

Uppdateringar

2023-02-07 19:11:47 +0100

10 underskrifter nådda