Hoppa till huvudinnehåll

Till: Stadsbyggnadsnämnden Jönköping

Rädda Lagermanska Villan

Kulturmiljön runt Lagermanska villan är omistlig ur historisk, kulturhistorisk synpunkt. Ur stadsplanemässig synpunkt omistlig som del av förra seklets stadsplan och ur dagens plansynpunkt nödvändig som en del av stadens gröna lunga.

Varför är det viktigt?

En detaljplaneändring föröder för all framtid värden som är viktiga i en kommuns funktion.

Barrsätragatan 30, 556 26 Jönköping, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori

Uppdateringar

2022-02-04 15:06:32 +0100

100 underskrifter nådda

2022-02-04 13:15:40 +0100

50 underskrifter nådda

2022-02-04 12:24:51 +0100

25 underskrifter nådda

2022-02-04 12:05:18 +0100

10 underskrifter nådda