Hoppa till huvudinnehåll

Till: Alla som vill rädda Bromma från förtätning och exploatering av våra grönområden

Rädda Nockebytoppen från exploatering

Rädda Nockebytoppen från exploatering

Skriv under vårt upprop mot exploateringen av Nockebytoppen, områdets gröna lunga!

Varför är det viktigt?

Ännu ett grönområde i Trädgårdsstaden hotas av olämplig exploatering. Urålderlig natur förstörs och den hundraåriga kulturmiljön förtätas. Nockebytoppen/Orsavägen ligger på Nockebys högsta punkt där idag en kraftledning går fram. Det är en mycket viktig och omtyckt plats för de som bor i området.
Det är dessutom en mycket viktig spridningszon för skyddsvärda arter.

Här vill ett bostadsbolag uppföra ca 45 hyreslägenheter i 6 st ’stadsvillor’. De planerade husen är för Trädgårdsstaden ovanligt höga (3+1 våningar). Dessutom ligger de på områdets högsta punkt, vilket ytterligare förstärker husens oproportionerliga storlek.

Vi värnar om Trädgårdsstadens unika värden, dess gestaltning och småskalighet och hur både bebyggelse och vägar följer terrängen. Med 45 nya hushåll ökar trafikbelastningen på den redan, pga smittrafiken från Drottningholmsvägen, hårt belastade villagatan, vilket ökar otryggheten för allas, inte minst barns, säkerhet och hälsa.

Stadsarkitekterna för runt hundra år sedan valde att spara ett antal ’gröna lungor’ i vår stadsdel. Dessa exploateras nu bort en efter en, för all framtid. Detta i en tid där alltfler människor i pandemin alltmer har utnyttjat grönområdena och därmed börjat inse hur viktiga de är för människors rekreation och fysiska och psykiska hälsa. I tider av intensiva klimatdiskussioner synes det väldigt märkligt att ta bort mängder av stadsnära träd och grönområden och ersätta dem med hårdytor och asfalt! Därför är det viktigt att vi engagerar oss nu!

Bromma, Stockholm, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori

Uppdateringar

2021-05-27 22:16:38 +0200

500 underskrifter nådda

2021-05-20 22:23:01 +0200

Fantastiskt! Vi har närmare 160 underskrifter. Fortsätt att dela kampanjen! Kommer vi att få ihop 200 underskrifter innan helgen?

2021-05-20 14:31:36 +0200

100 underskrifter nådda

2021-05-20 08:58:04 +0200

50 underskrifter nådda

2021-05-20 07:11:24 +0200

25 underskrifter nådda

2021-05-20 00:39:59 +0200

10 underskrifter nådda