Till: Munkedals kommunledning.

Rädda ödehusen på landbygden!

Till kommunledningen i Munkedal! Runtom i Munkedals kommun står många hus öde och förfaller. Kommunen skulle kunna inspirera unga människor till att köpa och renovera dessa. Tänk inte på hindren utan på möjligheterna!

Varför är det viktigt?

Det skulle bli en vinst för såväl kommunens ekonomi som för de unga familjer som får en bostad på landsbygden.

Munkedals kommun

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori