Tillbaka till kampanj

Till: Robin Holmberg (M), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande

Rädda Pyttebroområdet, stoppa bilvägen!

Anledning att skriva under

  • Självklar sak att inte tillåta biltrafik l Pytteområdet.