Hoppa till huvudinnehåll

Till: Robin Holmberg (M), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande

Rädda Pyttebroområdet, stoppa bilvägen!

Lägg ner planerna på Pytteleden (Klippanvägens förlängning genom Pyttebroområdet) en gång för alla.

Varför är det viktigt?

Pyttebroområdet är ett av Ängelholms mest uppskattade grönområden. Det har stora natur- och kulturvärden och är ett viktigt rekreationsområde. Allt detta förstörs ifall det byggs en bilväg där.

En folkomröstning och två kommunalval har redan sagt nej till vägen och den behövs inte heller. Ska kommunen ta klimatförändringarna på allvar och minska sin klimatpåverkan är den direkt olämplig.

Ängelholm skulle i stället kunna hämta inspiration från Falkenbergs kommun, som planerar för omfattande nybebyggelse och förtätning utan att bygga ut bilvägnätet. I stället satsar de på hållbar transportplanering med bland annat förstärkning av kollektivtrafiken och utveckling av cykelvägnätet. Skulle detta mot förmodan inte fungera i Ängelholm finns möjligheten att studera alternativa vägdragningar kvar.
Ängelholm, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Länkar

Uppdateringar

2022-11-24 16:00:47 +0100

Kampen om Pyttebroområdet är inte över än. Nu närmar sig årsdagen av folkomröstningen om Pytteleden och det är dags att påminna våra politiker om att vi fortfarande inte vill ha några bilar i Pyttebroområdet. Den politiska majoriteten hoppas säkert att vi har gett upp, så låt oss bli många för att visa dem att de har fel. Om du inte kan vara med hela tiden går det bra att vara med den stund du kan.

Datum: Måndagen den 28 november

Tider:

17.00 Samling Pyttebron

Ca 17.15 Fackeltåg från Pyttebron till Stortorget och stadsbiblioteket. Där stannar vi tills kommunfullmäktiges sammanträde börjar klockan 19.00 (om det inte är väldigt kallt).

18.00 Partiernas gruppmöten börjar

19.00 Kommunfullmäktiges sammanträde börjar

Vi säljer facklor vid bron för 20 kr styck. Det går också bra att ta med egen fackla, eller ljuslykta. Ta också med bjällror, klockor, musikinstrument, grytlock, visselpipor eller annat som låter, så spelar vi lite för politikerna när vi har kommit till Stortorget.

2022-08-28 21:27:14 +0200

Val 2022 - Endast Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är emot Klippanvägens förlängning, tänk på det när ni röstar i kommunvalet

2022-07-06 08:43:38 +0200

1,000 underskrifter nådda

2022-07-02 21:41:40 +0200

Överklaga Klippanvägens förlängning (Pytteleden) innan den 22 juli, länk här:
https://eservice.engelholm.se/OVK-DP

2022-06-14 23:05:14 +0200

Demonstration mot Pytteleden 20 juni på Stortorget kl 17.30

2021-09-14 07:31:06 +0200

500 underskrifter nådda

2021-09-04 21:41:39 +0200

100 underskrifter nådda

2021-09-04 18:52:04 +0200

50 underskrifter nådda

2021-09-04 17:40:12 +0200

25 underskrifter nådda

2021-09-04 17:08:52 +0200

10 underskrifter nådda