Hoppa till huvudinnehåll

Till: Robin Holmberg (M), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande

Rädda Pyttebroområdet, stoppa bilvägen!

Rädda Pyttebroområdet, stoppa bilvägen!

Lägg ner planerna på Pytteleden (Klippanvägens förlängning genom Pyttebroområdet) en gång för alla.

Varför är det viktigt?

Pyttebroområdet är ett av Ängelholms mest uppskattade grönområden. Det har stora natur- och kulturvärden och är ett viktigt rekreationsområde. Allt detta förstörs ifall det byggs en bilväg där.

En folkomröstning och två kommunalval har redan sagt nej till vägen och den behövs inte heller. Ska kommunen ta klimatförändringarna på allvar och minska sin klimatpåverkan är den direkt olämplig.

Ängelholm skulle i stället kunna hämta inspiration från Falkenbergs kommun, som planerar för omfattande nybebyggelse och förtätning utan att bygga ut bilvägnätet. I stället satsar de på hållbar transportplanering med bland annat förstärkning av kollektivtrafiken och utveckling av cykelvägnätet. Skulle detta mot förmodan inte fungera i Ängelholm finns möjligheten att studera alternativa vägdragningar kvar.

Ängelholm, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2021-09-14 07:31:06 +0200

500 underskrifter nådda

2021-09-04 21:41:39 +0200

100 underskrifter nådda

2021-09-04 18:52:04 +0200

50 underskrifter nådda

2021-09-04 17:40:12 +0200

25 underskrifter nådda

2021-09-04 17:08:52 +0200

10 underskrifter nådda