Tillbaka till kampanj

Till: Nackas politiker

Rädda Skuruparken - fortsätt naturreservatsarbetet

Anledning att skriva under

  • För att jag vill bevara skuruparken,har hela min uppväxt gått/cyklat där och promenerar fortf ofta där.Det byggs överallt och det blir inte trivsamt med betong block precis överallt.Man måste behålla viktiga naturområden.