Hoppa till huvudinnehåll

Till: Nackas politiker

Rädda Skuruparken - fortsätt naturreservatsarbetet

Skuruparken, som ligger vid Skurusundet i Nacka, är ett viktigt friluftsområde för många, många människor och ett hem för åtskilliga växt- och djurarter. Läget är mycket kritiskt nu för denna vackra park.

I februari i år kom blixtnedslaget. Natur-och trafiknämnden i Nacka beslöt då att avbryta naturreservatsarbetet efter 15 år. Som motivering angavs det höga priset som kommunen måste betala till markägaren byggföretaget JM AB. Men detta pris är helt orealistiskt. Vi begär en opartisk värdering av marken.

Politiker, bryt inte de löften som ni gjorde före och efter valet 2018 om att Skuruparken skulle bli naturreservat. Ge Skuruparken ett långsiktigt skydd mot bebyggelse. Fortsätt naturreservatsarbetet och återremittera till kommunstyrelsen!

Varför är det viktigt?

Många människor sätter sin tillit till Skuruparken. Den är ett angeläget område för förskolor och skolor, och för vuxna människors rekreation. De gamla ekarna ger parken mycket höga naturvärden, enligt Skogsstyrlesen. Parken är överraskande vacker och på 1700-talet anlades här en engelsk landskapspark. Ett kulturarv och en klenod av riksintresse! Tusentals nya invånare kommer att flytta in på Sicklaön. Då behöver vi än mer Skuruparken – vår gröna lunga.

I 15 år har Nacka kommun arbetat på att göra parken till naturreservat. Två gånger har kommunen beslutat reservat, som rivits upp på grund av formella brister. Sedan ett par år har den arbetat på ett tredje reservat.

I februari i år kom blixtnedslaget: Naturreservatsarbetet för Skuruparken ska avbrytas. Detta beslut togs av Natur-och trafiknämnden i Nacka som första instans. Det är ett oerhört LÖFTESBROTT: Före och efter valet 2018 lovade politikerna att Skuruparken skulle bli naturreservat.

Som motivering anges det höga priset circa 100 milj, som markägaren JM Bygg ska ha begärt. Detta pris är helt orealistiskt, då JM inte har några byggrätter i Skuruparken och nästan hela området är strandskyddat. Själva marken är värderad till 6 milj. Vi begär en opartisk värdering av marken.

Vi ska göra ett grönområde i stället, säger politikerna. Ett sådant har inget juridiskt skydd och kan upphävas genom ett enda kommunfullmäktigebeslut. Därefter kan det vara fritt fram för byggbolag i parken. Kommunen har redan börjat ge bygglov till hus i parken.

Reservatsarbetet kan bli avbrutet DEN 18 MAJ i kommunfullmäktige. Om istället en majoritet där önskar det, kan Skuruparksärendet bli återremitterat till kommunstyrelsen för förnyad beredning av reservatsfrågan. Vi arbetar hårt för denna lösning. Tiden är kort. Det kan bli svårt och vi behöver din hjälp. Det brinner i knutarna!

Vill du göra en insats för att Rädda Skuruparken? Stöd då fortsatt reservatsarbete och återremittering till kommunstyrelsen.

DU KAN GÖRA DET GENOM ATT:

Skriva under detta upprop där du kräver att Skuruparken ska bli naturreservat. Skicka det sedan snabbt vidare. Vi sänder det därefter till politikerna.

Mejla till politikerna: Hans Peters (C), Karin Teljstedt (KD), Gunilla Grudevall-Steen (L), Sidney Holm (MP), Mats Gerdau (M), Cathrin Bergenståhle (M), Christina Ståldal (NL), Khashayar Farmanbar (S), Esa Örmä (SD), Tomas Ottosson (V).

Varmt tack för ditt stöd! Det betyder mycket för oss. Tillsammans kan vi rädda Skuruparken.

Skuruparkens vänner, Gunilla Ingmar
Nacka Naturskyddsförening, Ronny Fors
Nacka Miljövårdsråd, Jan Åman

Tranvägen 11, 131 44 Nacka, Sweden

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategorier

Links

Uppdateringar

2020-05-13 14:29:57 +0200

1,000 underskrifter nådda

2020-05-07 21:30:08 +0200

500 underskrifter nådda

2020-05-05 21:01:31 +0200

100 underskrifter nådda

2020-05-04 20:18:57 +0200

50 underskrifter nådda

2020-05-04 14:20:06 +0200

25 underskrifter nådda

2020-05-04 11:09:43 +0200

10 underskrifter nådda