Hoppa till huvudinnehåll

Till: Salems kommun

Rädda Södra Hallsta

Rädda Södra Hallsta

Fältbiologerna i Stockholm och i Södertälje har valt att ta ställning mot Salems kommuns planer på bostadsområdet Södra Hallsta i sin nuvarande form.

Vägen fram till beslutet om planerna har bland annat innefattat direkta osanningar och bristande transparens inför både sina väljare och inför Länsstyrelsen. Projektet medför konsekvenser i form av allvarliga skador för klimatet, klimatanpassningen och den lokala miljön.

Det här är vårt krav:

Salems kommun måste ändra sina bostadsbyggnadsplaner så att våtmarken bevaras och bygget blir ansvarsfullt och förebildsmässigt för miljövänligt bostadsbyggande. Viktiga naturvärden måste bevaras och klimatanpassning genom naturlig dagvattenhantering måste prioriteras. Våtmarken i Södra Hallsta måste bli ett naturreservat.

Varför är det viktigt?

Salems kommunstyre vill bygga det nya bostadsområdet Rönninge Parkstad genom att förstöra våtmark i Södra Hallsta, där utdikningen av våtmarken utgör brott mot markavvattningsförbudet. Salems kommun behövde därför genomföra en kompensationsåtgärd för att få dispens från Länsstyrelsen, vilket de för första gången fick 2011. Detta trots att det i samma dokument framkommer att våtmarken har så pass höga naturvärden att den potentiellt hade kunnat bli en nyckelbiotop om den lämnats oexploaterad.

Kompensationsåtgärden som valdes var att anlägga en dagvattendamm i Västra Garnudden, en plats som enligt både vittnesmål och dokument från Länsstyrelsens och kommunens egna arkiv har haft en tipp där regelbunden bränning av osorterat avfall har utförts i kommunens regi. Detta innebär risk för att exempelvis dioxiner och PFAS kan hamna i sjön utan att kommunen ens utrett det. För tippen nämns nämligen inte av Salems kommun i något av deras egna dokument om dagvattendammens anläggning.

Dessutom medför båda dessa ingrepp i den lokala dagvattenhanteringen större risk för översvämningar.

Hela byggprojektet innebär således risk för allvarliga miljökonsekvenser. Det första spadtaget är tänkt att tas redan under hösten 2022, och tills dess måste planerna i sin nuvarande form stoppas! Därför behöver vi ditt stöd i vår kamp!

Vi står hittills bakom nätverket Rädda Södra Hallsta:
Fältbiologerna, samt lokalklubbarna Stockholms Fältbiologer och Södertälje Fältbiologer

Vill du veta mer? Maila [email protected]

Rönninge, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori

Uppdateringar

2021-11-02 19:47:09 +0100

Se vår senaste film "Tipp-gate - En liten film om en stor skandal":
https://www.facebook.com/RaddaSodraHallsta/videos/632365051118618

2021-10-11 21:27:56 +0200

100 underskrifter nådda

2021-09-25 17:54:23 +0200

50 underskrifter nådda

2021-09-24 11:38:34 +0200

25 underskrifter nådda

2021-09-23 21:27:58 +0200

10 underskrifter nådda