Hoppa till huvudinnehåll

Till: Landsbygdsminister Jennie Nilsson

Rädda Sveriges sista naturskogar

Kära Landsbygdsminister, du har makten att stoppa avverkningarna av de sista oskyddade naturskogarna i Sverige. Vi ber dig ta ansvar för detta och reglera skogsavverkningen nu, för klimatets, ekosystemens och den biologiska mångfaldens skull.

Varför är det viktigt?

Många av oss tror att Sverige har oändligt mycket levande skog, men faktum är att det nästan bara är uppodlade skogsplantager som består av monokulturer - gran i söder och tall i norr.
De senaste decennierna har skogarna förbrukats istället för att brukas, på ett sätt som lämnat kalhyggen, förstörda ekosystem och stora mängder koldioxidutsläpp efter sig. Vi behöver naturskogarna för klimatets och den biologiska mångfaldens skull.
Idag finns få och mycket svaga regleringar i svenskt skogsbruk, vilket lett till denna utarmning av höga naturvärden.
Det behövs mycket starkare regleringar för att rädda de få oskyddade naturskogar som ännu finns kvar, och denna förändring måste ske NU. Om samma avverkningstakt som vi har idag fortsätter, kan dessa sista rester av naturskogar vara så gott som borta om 10 år.

Kategori

Uppdateringar

2022-05-24 11:33:15 +0200

10,000 underskrifter nådda

2021-03-17 00:17:38 +0100

5,000 underskrifter nådda

2021-03-05 08:01:30 +0100

1,000 underskrifter nådda

2021-03-04 13:35:47 +0100

500 underskrifter nådda

2021-03-03 10:33:54 +0100

100 underskrifter nådda

2021-03-01 23:29:53 +0100

50 underskrifter nådda

2021-03-01 12:57:47 +0100

25 underskrifter nådda

2021-03-01 10:11:58 +0100

10 underskrifter nådda