Tillbaka till kampanj

Till: Helsingborgs Stad

Rädda Turköpsskogen

Anledning att skriva under

  • Jag är bonde och född på 30-talet på ett ställe som ligger i anslutning till Tursköpsskogen. Jag har verkat i och omkring skogen i hela mitt liv, så också min far och farfar. Skogen är enormt viktig för mångfalden för både djur och människor. Bevara Tursköpsskogen för framtiden!!