Tillbaka till kampanj

Till: Helsingborgs Stad

Rädda Turköpsskogen

Anledning att skriva under

  • Har ingen lokal anknytning men som miljövetare vet jag värdet av att bevara skogarna.