Hoppa till huvudinnehåll

Till: Vilhelmina kommun

Rädda våra fjällnära skogar

Rädda våra fjällnära skogar

Vilhelmina kommun måste behandla allas våra kommunägda fjällnära skogar mer varsamt, med större hänsyn till naturvärden och landskapsbilden. Skogen utgör livsutrymme för många skyddsvärda arter och den är viktig för friluftslivet och besöksnäringen, en näring som sysselsätter många i kommunen.

Kommunen måste säkerställa att naturvärden och värden för friluftslivet och besöksnäringen beaktas i större utsträckning än idag i förvaltningen av allas våra kommunägda fjällnära skogar, framförallt eftersom skadorna som orsakas vid avverkning till stora delar är oåterkalleliga.

Varför är det viktigt?

Vilhelmina kommun avverkar allas våra kommunägda fjällnära skogar och visar inget större intresse när de konfronteras med fakta om vilka naturvärden som finns i skogen eller när de uppmärksammas på vilken betydelse den orörda skogen har för friluftslivet och besöksnäringen.

Avverkningarna gör att livsutrymmet för de arter som lever i skogen förstörs och att landskapsbilden drastiskt förändras. Förlusten av biologisk mångfald är ett av de mest allvarliga miljöproblemen och Vildmarksvägen, som varje år lockar tusentals turister, kantas snart av mer kalhyggen än vildmark.

Den fjällnära skogen på Hästbergen utanför Saxnäs är bara ett av många exempel på kommunägd fjällnära skog som ska avverkas. I den gamla granskogen på Hästbergen finns många rödlistade arter och tjäderspel har setts i området. Ändå har kommunen beslutat att avverka, mitt under tjäderns häckningsperiod.

Kommunen hänvisar till avkastningskrav och beslut om att den kommunägda skogen ska ha en ålder på max 100 år.

Är det verkligen rimligt att naturvärden och landskapsbilden offras för några slantar i plånboken* eller för att man bestämt att skogen inte får vara äldre än 100 år**?

* År 2018 fick kommunen endast ca 130 000 kr över för all avverkning av kommunens skog.
** Granar i Vilhelmina kommun blir ofta över 300 år, om de bara får stå kvar vill säga.

Hjälp oss rädda den fjällnära skogen!

Skriv under om du också tycker att kommunen bör hantera allas våra kommunägda fjällnära skogar mer varsamt.

Vilhelmina, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori

Uppdateringar

2020-04-14 09:46:07 +0200

1,000 underskrifter nådda

2020-04-13 14:05:00 +0200

500 underskrifter nådda

2020-04-12 21:46:48 +0200

100 underskrifter nådda

2020-04-12 20:42:57 +0200

50 underskrifter nådda

2020-04-12 17:59:53 +0200

25 underskrifter nådda

2020-04-12 15:52:22 +0200

10 underskrifter nådda