Tillbaka till kampanj

Till: Vilhelmina kommun

Rädda våra fjällnära skogar

Anledning att skriva under

  • Vår natur måste hanteras varsamt med kärlek och omtanke. Skogsbruk måste ske med systemisk förståelse och med hänsyn till generationer framåt i oöverskådlig tid.