Tillbaka till kampanj

Till: Vilhelmina kommun

Rädda våra fjällnära skogar

Anledning att skriva under

  • Vi befinner oss just nu i en klimatkris som hotar både naturen och djuren. Dessa orörda fjällnära skogar är värdefulla mer än någonsin. Vi har ett ansvar att bevara den biologiska mångfalden för kommande generationer.