Hoppa till huvudinnehåll

Till: Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD)

Reformera bostadsmarknaden

Photo by Joakim Aglo on Unsplash
Bostadspolitiken har under många år bidragit till en segregerad bostadsmarknad, med resultatet att många – även de med fasta jobb och bra löner – har svårt att hitta en bostad. I Sveriges storstäder är köerna för att få en hyresrätt osannolikt långa, vilket gör att majoriteten lämnas åt andrahandsmarknadens osäkerhet och ockerhyror eller den uppblåsta bostadsmarknaden.

En majoritet av landets invånare bor i en kommun med bostadsbrist och många kvinnor har inte råd att lämna sin partner. Unga som har höga inkomster har inte råd att köpa en bostad, och än värre är förstås situationen för låginkomsttagare – de som genom sina jobb får Sverige att gå runt.

Bostadspolitiken är förstås tätt sammanlänkad med finanspolitiken. Nuvarande system gynnar bostadsägare på bekostnad av de som inte äger sin bostad. Samtidigt säljs hyresrätter ut och allt för få byggs. Ränteavdraget saknar tak, vilket innebär att den som inte har behov av stödet kan få först 30% och sedan 21% i avdrag på sin ränta – i all oändlighet.

Samtidigt har allt färre som bor i hyresrätt rätt till bostadsbidrag, och många tvingas betala tillbaka pengar eftersom stödet beräknas per kalender år (får du ett jobb i september kan du tvingas tillbaka stödet för januari-augusti, eftersom du nu anses ha råd – även om pengarna inte fanns tidigare under året).

Det här har gett en akut bostadsbrist där framför allt unga tvingas flytta runt och betala orimliga hyror. Det här tär på den psykiska hälsan och är ovärdigt för ett land som Sverige. Det är hög tid för en storsatsning på hyresrätter och en reformation av bostadsmarknaden.

Vi behöver:
- Bygga fler hyresrätter med rimlig hyra
- Sluta omvandla befintliga hyresrätter till bostadsrätter
- Sätta ett tak på och/eller inkomstpröva ränteavdraget
- Göra om reglerna för bostadsbidraget, så att det inte beräknas per kalenderår

Varför är det viktigt?

Bostadspolitiken har varit alldeles för passiv under flera decennier. De förslag som presenteras motsvarar inte på långa vägar de behov som finns. Vi verkar ha glömt bort att bostad är en grundläggande rättighet och att avsaknaden av en trygg bostad påverkar både individ och samhälle negativt. Vi måste kräva rejäla reformer och investeringar och inte nöja oss med silvertejpsförslag i stil med "gör det enklare att hyra ut i andra hand".

Uppdateringar

2023-11-06 15:52:04 +0100

10 underskrifter nådda