Till: Mats Persson Utbildningsminister

Resurser till CSN!

Mats, vad tänker du göra åt situationen med ansökningarna för omställningsstudiestödet? Hur kan du bara "följa frågan" och inte agera? Pengar kommer att frysa inne som hade gjort stor skillnad för individen och för samhället i stort med kompetent personal!
Vi kräver att det skjuts till resurser till CSN så att de kan behandla alla ansökningar!

Varför är det viktigt?

Skriv under för möjligheten att få studera med omställningsstöd! Det kan stärka din ställning på arbetsmarknaden!