Hoppa till huvudinnehåll

Till: pedagogikinriktningen HRM200, berörda studenter & lärare

rimliga krav, HRM 200 2021

Vi vill genom en skriftlig namninsamling dokumentera samtycket av de studenter som medhåller våra muntligt framförda argument gällande rimliga krav på examinerande moment i kursen HRM200, 2021

Varför är det viktigt?

undertecknade anser att det i den här kursen är för många examinerande delar. Flera examinationer är indelade både i enskild skriftlig inlämning, seminarie/muntlig presentation samt skriflig gemensam inlämning. Vi upplever att det är för höga krav och för omfattande arbete i relation till de resurser vi har tillgång till (tid/individuella/psykiska). Många uplever ohälsa i form av stress som påverkar förmågan att leverera bra arbeten.
Vi anser att det är mer hållbart att utföra färre mer välarbetade inlämningar istället för att behöva stressa fram flertal undermåla inlämningar till följd av tidsbrist och upplevd stress.

Gustava Melins gata 2, 461 32 Trollhättan, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori

Uppdateringar

2021-04-08 18:38:10 +0200

10 underskrifter nådda