Hoppa till huvudinnehåll

Till: Regeringen

Rör inte allemansrätten

Strandskyddet är räddat från Centerpartiet. En majoritet av riksdagen röstar ner deras förslag på uppluckrat strandskydd. Ett stort nederlag för Centerpartiet och en stor vinst för strandskyddet!

Men det är osäker seger. För oppositionen är mot förslaget av olika skäl. V tycker den går för långt. M, L, KD och SD vill slakta allemansrätten och strandskyddet mer än regeringen.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/L5OGMq/lattnader-i-strandskyddet-stoppas-i-riksdagen

Annie Lööf och Centerpartiets krav på avskaffat strandskydd och stärkt äganderätt för skogsföretagarna innebär att allemansrätten riskerar avskaffas i praktiken.

Detta kan vi inte tolerera. Allemansrätten är en rättighet som angår alla som vistas och lever i Sverige. Den är ett kulturarv från medeltida vanor som är värd att bevara.

Vi vill därför ha ett tydligt löfte från nästa regering om att allemansrätten ska bevaras som den är.

Varför är det viktigt?

ALLEMANSRÄTTEN ÄR HOTAD

I Annie Lööfs nya kravlista till regeringen vill Centerpartiet reformera strandskyddet och stärka äganderätten av svensk skog. Översatt till ren svenska vill Centerpartiet avskaffa allemansrätten.

Reformerat strandskydd innebär nämligen att staten öppnar upp för att sälja ut våra svenska badstränder och att framtida ägare ska ha rätt att porta allmänheten.

Detsamma gäller Centerpartiets krav på stärkt äganderätt av skog. Som allemansrätten är utformad kan alla människor få ströva fritt i naturen oavsett om marken är privatägd eller folkägd. Genom att stärka äganderätten ytterligare vill Centerpartiet öppna upp för att markägare ska kunna porta allmänheten från skogarna.

Tyvärr ser Socialdemokraterna ut att kunna ge vika men än finns det hopp. Genom att vi blir tillräckligt många som höjer rösten kan vi få politikerna till att backa!

Dela bilden, gilla sidan och upplys dina vänner. ✌

#bevaraallemansrätten

Kategori

Länkar

Uppdateringar

2022-04-08 09:59:54 +0200

Namninsamlingen är en framgång med 42,139 underskrifter

2021-07-16 11:31:39 +0200

20,000 underskrifter nådda

2021-07-11 16:05:32 +0200

10,000 underskrifter nådda

2021-07-07 22:01:06 +0200

5,000 underskrifter nådda

2021-07-06 19:33:24 +0200

1,000 underskrifter nådda

2021-07-06 16:14:58 +0200

500 underskrifter nådda

2021-07-06 11:52:34 +0200

100 underskrifter nådda

2021-07-06 11:02:11 +0200

50 underskrifter nådda

2021-07-06 10:28:03 +0200

25 underskrifter nådda

2021-07-06 10:09:53 +0200

10 underskrifter nådda