Hoppa till huvudinnehåll

Till: Regeringen

Rör inte allemansrätten

DECEMBER 2023 – SD-REGERINGENS NYA HOT

I december 2023 uppdaterade SD-regeringen Tidöavtalet och det framkom då att de nu står enade mot allemansrätten.

Med målet att nedmontera strandskyddet är hotet tydligt. Snart kan du behöva klättra över stängsel för att komma till stranden.

SD-regeringen vill konkret rasera strandskyddet i två steg: De vill först försvaga strandskyddet där det redan finns färdiga förslag – ett sådant gäller att ta bort strandskyddet vid sjöar som är mindre än en hektar, vattendrag som är smalare än 2 meter och runt anlagda vatten som skapats efter 1975. Sen tänker de också tillsätta en utredning där ett av förslagen handlar om att kommuner ska få större makt och potentiellt få möjlighet att helt upphäva strandskyddet.

Att nedmontera strandskyddet är en direkt attack på allemansrätten då det resulterar i allt mer privat bebyggelse längs våra gemensamma stränder.

Står du också upp för Sveriges unika allemansrätt? Skriv under nu!

CENTERPARTIETS NEDMONTERING AV STRANDSKYDDET 2021

Annie Lööf och Centerpartiets krav på avskaffat strandskydd och stärkt äganderätt för skogsföretagarna innebär att allemansrätten riskerar avskaffas i praktiken.

Detta kan vi inte tolerera. Allemansrätten är en rättighet som angår alla som vistas och lever i Sverige. Den är ett kulturarv från medeltida vanor som är värd att bevara.

Vi vill därför ha ett tydligt löfte från nästa regering om att allemansrätten ska bevaras som den är.

Varför är det viktigt?

ALLEMANSRÄTTEN ÄR HOTAD

Nedmonteringen av strandskyddet har målet att stärka äganderätten av svensk skog. Översatt till ren svenska innebär det ett avskaffande av allemansrätten.

Reformerat strandskydd innebär nämligen att staten öppnar upp för att sälja ut våra svenska badstränder och att framtida ägare ska ha rätt att porta allmänheten.

Som allemansrätten är utformad kan alla människor få ströva fritt i naturen oavsett om marken är privatägd eller folkägd. Genom att stärka äganderätten ytterligare ville Centerpartiet 2021 och nu även SD-regeringen 2023 öppna upp för att markägare ska kunna porta allmänheten från skogarna.

Genom att vi blir tillräckligt många som höjer rösten kan vi få politikerna till att backa!

Dela bilden, gilla sidan och upplys dina vänner. ✌

#bevaraallemansrätten

Kategori

Länkar

Uppdateringar

2023-12-15 21:03:22 +0100

50,000 underskrifter nådda

2021-07-16 11:31:39 +0200

20,000 underskrifter nådda

2021-07-11 16:05:32 +0200

10,000 underskrifter nådda

2021-07-07 22:01:06 +0200

5,000 underskrifter nådda

2021-07-06 19:33:24 +0200

1,000 underskrifter nådda

2021-07-06 16:14:58 +0200

500 underskrifter nådda

2021-07-06 11:52:34 +0200

100 underskrifter nådda

2021-07-06 11:02:11 +0200

50 underskrifter nådda

2021-07-06 10:28:03 +0200

25 underskrifter nådda

2021-07-06 10:09:53 +0200

10 underskrifter nådda