Hoppa till huvudinnehåll

Till: Salems kommunpolitiker och beslutsfattare

Salem- Vår klimatsmarta kommun

Salem- Vår klimatsmarta kommun

IPCC´s rapport gav inga tveksamma besked. Slutsatserna var tydliga och rättfram. Vi har globalt, lokalt och privat nu en uppgift framför oss att ta tag i med största allvar och stor entusiasm. Vi vill att Salems kommun, med ambitiösa mål och konkreta handlingar, nu visar att de tar sin del av ansvaret genom att bygga en kommun med framtiden som utgångspunkt. I vårt medborgarförslag beskriver vi invånare mer i detalj hur det faktiska läget ser ut idag, förklarar vikten av att sätta igång arbetet NU och ger konkreta förslag på vilka åtgärder som bör vara på agendan och prioriteras i kommunens målsättningar, planeringar och investeringar.

Hela medborgarförslaget finns att läsa här: https://www.facebook.com/events/263946727856005/

Varför är det viktigt?

Klimatfrågan är inte en fråga eller utmaning som bör ses som isolerad från andra samhällsutmaningar, som något man försöker lösa "vid sidan av" medan man fortsätter som vanligt. Klimatet är tätt och obestridligt sammanvävt med alla våra samhällsutmaningar. Inte minst är ett välmående jordklot självaste grundförutsättningen för vårt välmående. Utmaningen färgar därför kort sagt av sig överallt. Alla förändringar och nya beslut som kommunen står inför att göra i framtiden, inom alla områden, behöver med andra ord grunda sig ett klimattänk.

Med detta sagt bör det ytterligare betonas att ett hänsynstagande till klimatet INTE innebär ett bortprioriterande av olika frågor, så som investeringar i äldreomsorgen, skolan, kultur etc etc. Det betyder istället att ett klimattänk behöver vara "inbakat" i hur vi faktiskt väljer att lösa problem inom alla dessa områden eller utveckla dem till det bättre. Så, skriv under för ett Salem som fortsätter ta beslut för att utveckla och förbättra vår kommun. Men från och med nu med ett starkt klimattänk som får genomsyra beslut och investeringar! Salem- Vår klimatsmarta kommun!

144 61 Salem

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2018-11-30 13:01:36 +0100

50 underskrifter nådda

2018-11-27 18:18:16 +0100

25 underskrifter nådda

2018-11-26 12:10:24 +0100

10 underskrifter nådda