Tillbaka till kampanj

Till: Ekerö kommun, hyresgäster, de som vill bevara allmännyttan

Sälj inte ut Ekerö Bostäder!

Anledning att skriva under

  • Inga renovräkningar i Ekerö kommun! : -(