Tillbaka till kampanj

Till: Ekerö kommun, hyresgäster, de som vill bevara allmännyttan

Sälj inte ut Ekerö Bostäder!

Anledning att skriva under

  • Det är viktigt att bevara hyresrätten och att inte privatisera allmännyttan. Privata fastighetsägare kan sälja ut/ombilda till bostadsrätter, vilket allmännyttan hittills har stoppat.