Till: Regering och riksdagen

Samernas situation

Eftersom regeringen och riksdagen ska motverka rasism och diskriminering av folk som lever i Sverige så ska det även gälla Samerna

Varför är det viktigt?

samerna ska ha lika rättigheter och skyldigheter som övriga svenskar