Hoppa till huvudinnehåll

Till: Huddinge Kommun

Sänk hastigheten på Lännavägen mellan Balingsnässkolan och Storängsleden

Sänk hastigheten till 30 km/h.

Kommunen måste se över trafiksäkerheten längs denna bit och i första hand sänka hastigheten.

Enligt trafikverket är väg 259 en av de mest olycksdrabbade vägarna i hela länet. Det står även på Huddinge kommuns hemsida. Vägen är även tungt trafikerad med höga flöden av lastbilar från Nynäshamn.

Utanför vårt och andras hus och den bit som har hastigheten 60 km/h går det en stor mängd godstrafik och den mängden har ökat kraftigt de senaste åren. Bland annat i och med den nya godshamnen Norvik. Det som händer är att dessa tunga lastbilar "genar" genom Huddinge för att komma ut på E4an. Det är tung trafik och höga trafikflöden som passerar utanför skola och våra hus som ligger längs med vägen.
Behörigheten för Orlångsbron är BK2, vilket också gör att vägen inte lämpar sig för den tunga trafik och de höga trafikflöden som passerar dag som natt.

Det finns inga säkerhetsräcken eller andra säkerhetsåtgärder. som hastighetskameror eller annat. Vi kan inte vänta till 2030 och att Tvärförbidelse Södertörn ska bli klart. Här måste ansvariga ta sitt ansvar.

Varför är det viktigt?

Förstärk säkerheten och minska risken att människor kan skadas.

Vi kan inte acceptera bristen på säkerhet för de barn och andra trafikanter som ska samsas med den tunga trafik vi alla vet finns här. Utan räcken, utan kameror och med en hastighet på 60 km /h. Det har börjat ske livsfarliga omkörningar den senaste tiden, det är bara en tidsfråga innan en tragisk olycka kommer att ske om ingen åtgärdar detta.

Kategori

Uppdateringar

2020-11-19 06:47:57 +0100

10 underskrifter nådda