Hoppa till huvudinnehåll

Till: Kommun och Polis

Sätt in åtgärder mot vårdslösa trafikanter på väg 108 (Ljungbyhed)

Kära makthavare,
Är vi tillsammans på väg mot Nollvisionen - "att ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken"? För oss boende på landsbygden känns det nämligen inte som det...

Det är under all kritik hur fordon förs på väg 108 från Spångens Gästgiveri i Ljungbyhed mot Perstorp. Inte nog med att fortkörning snarare är regel än undantag på den sträcka där det är 50 km/h som hastighetsbegränsning, utan lastbilarna som passerar kör ofta vårdslöst nära fotgängare – till den grad att om man inte går i diket så riskerar man att bli påkörd eftersom de hellre skrämmer en ur vägen än saktar ner på farten. Detta måste få ett stopp!

Uppenbarligen hjälper det inte att ringa polis eller kontakta kommunen då sträckan inte anses tillräckligt intressant för investeringar i invånarnas säkerhet. Så vad krävs för att vi ska tas på allvar? Ska endast stadsbor och trafikanter längs med väldigt trafikerade vägar känna sig säkra? Hur många gånger ska vi behöva ringa Polisen innan ni gör något åt dessa fortkörningar, omkörningar och denna ignorans mot oskyddade trafikanter?

Det borde vara i samtliga inblandades intresse att sätta in poliskontroller, fartkameror eller andra fartbegränsningar ÅTMINSTONE längs med sträckan genom Ljungbyhed och vid de bebodda delarna av väg 108.

Varför är det viktigt?

Det är under all kritik hur fordon förs på väg 108 från Spångens Gästgiveri mot Perstorp. Inte nog med att fortkörning snarare är regel än undantag på den sträcka där det är 50 km/h som hastighetsbegränsning, utan lastbilarna som passerar kör ofta vårdslöst nära fotgängare – till den grad att om man inte går i diket så riskerar man att bli påkörd eftersom de hellre skrämmer en ur vägen än saktar ner på farten. Detta måste få ett stopp! Uppenbarligen hjälper det inte att ringa polis eller kontakta kommunen då sträckan inte anses tillräckligt intressant för investeringar i invånarnas säkerhet.

Skriv på denna namninsamling så att vi tillsammans kan få nödvändiga åtgärder för att hindra denna vårdslöshet i trafiken på väg 108!

Klippan, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori

Uppdateringar

2021-07-24 17:15:28 +0200

50 underskrifter nådda

2021-07-04 10:23:14 +0200

25 underskrifter nådda

2021-06-21 18:46:55 +0200

10 underskrifter nådda

2021-06-19 00:48:47 +0200

Gå gärna in och rapportera väg 108 som en otrygg plats på Klippan kommuns hemsida:
https://www.klippan.se/byggabomiljo/rapporteratillkommunen/rapporteraotryggaplatserreportunsafeplaces.4.3b32afd7162633bb887e27b.html

Hjälp oss - tillsammans gör vi skillnad!