Hoppa till huvudinnehåll

Till: Alla svenska politiker på alla nivåer.

Sätt klimatet högst upp på den politiska agendan!

Agera och fatta beslut enligt den åtgärdslista som Johan Rockström, professor i global miljövetenskap, presenterade i sitt vinterprat i P1. https://sverigesradio.se/avsnitt/1417244?fbclid=IwAR0e1QUBRVhQBNgTk_047s-yohsqo833Wx2YLJPwaTyQgHVhGkIYwPrLwNc
1. Sätt stopp redan 2020 för alla investeringar i ny fossil infrastruktur. Det här gäller allt ifrån
Adanis kolgruvor i Australien, till Preem i Lysekil. Vi inleder nu, en gång för alla, början på
slutet på den fossila eran i världen.
2. Dra bort alla subventioner för fossil energianvändning. Regeringar i världen ger, enligt Emr
internationella valutafonden, fortfarande 500 miljarder US-dollar per år i direkta subventioner
till fossilindustrin. Ovanpå detta finns skatteundantag, som till exempel för dieselanvändning i
svenskt jordbruk.
3. Inför ett pris på kol för alla sektorer, för alla marknader, länder och regioner. 90% av världens
klimatförstörande utsläpp av koldioxid släpps ut helt gratis. Priset måste vara minst 50 euro per
ton koldioxid, och måste tillämpas i alla sektorer. Från mat till transport och värme. Inga
undantag. För att lyckas kommer det här att ske bottom up, land för land, måste dom länder
som inför ett pris på kol, samtidigt få införa importtullar för kol. För att straffa all import som
inte betalar sitt pris för att förstöra klimatet. På det sättet får vi snabbt ett indirekt globalt pris
på kol. EU bör vara först på banan.
4. Det finns bara ett ledarskap för klimatet i världen i dag, även om det är bräckligt, och det är
EU. Satsa allt på att stötta Frans Timmermanns och Ursula von Der Leyen. EU-kommissionens
två ordföranden, att lyckas med ny klimatlag. 55%iga utsläppen till 2030. En ny utsläppshandel
för alla sektorer. Och hårda straffavgifter för medlemsländer om man missar målen.
5. Sparka nu igång den stora matomställningen från ohållbar och ohälsosam, till hållbar och
hälsosam. Första steget: Sätt ett globalt moratorium för expansion av ny jordbruksmark. Vi
måste nu bevara alla naturliga ekosystem från regnskogen till torvmarker.
6. Säkra kolsänkor. Alltså naturens förmåga att plocka upp kol. Säkra vattenflöden och
återstående biologisk mångfald i alla naturliga ekosystem. I år kommer världen samlas i Kung
Ming i Kina för FNs stora möte för biologisk mångfald. Där behöver vi nya planetära gränser
för biologisk mångfald. Starta med att sätta av 30% av hav och 30 % av ekosystemen på land
fram till 2030 som skyddade allmänningar, för människor lokalt och planetens stabilitet. Men
den långsiktiga målbilden är kristallklar: 0 förlust av arter, 0 utarmning av ekosystemen. Vi har
nått vägs ände med vår exploatera-konsumera-slängstil.
7. Lås in den globala finanssektorn inom planetära gränser. Kontrollera alla finansflöden så att de
inte bidrar till att öka klimatkrisen och underminera naturkapitalet på jorden. Det här gäller alla
skalor. Från tvingande regler för svenska pensionsfonder, enkelt att fixa genom beslut i
riksdagen, till nya regler. Inga pengar till fossil infrastruktur, för Världsbanken, Internationella
valutafonden, Kinas Belt and Rose-initiativ och G20.
8. Inför nya principer för ekonomisk utveckling. Jag är inte så naiv att tro, varken på nytt
ekonomiskt paradigm, eller att vi plötsligt skulle kunna lösa problemen genom att stoppa
tillväxt. Vi hinner inte vänta på ett nytt ekonomiskt system. Pragmatism måste råda. Och då
gäller två saker: 1. Korrigera där marknaden misslyckas, genom att straffa allt som är skadligt
genom skatt och avgifter. 2. Reglera fram cirkulärt ekonomiskt beteende, som återanvändning
av plast, eller som i Sverige att 95% av allt i din bil ska återvinnas.
9. Alla länder måste anta en klimatlag som gör omställningen till fossilfritt om 30 år tvingande.
10. Gör Rädda Tellus till vad det är. Världens mest spännande Apollo-projekt. Nu ska vi landa
jorden säkert på 10 år. Vi ska rikta om hela världens logik. Vi kan, måste och vinner om vi gör
det. Vår nya berättelse om framgång måste penetrera på djupet, nå alla skrymslen i världen.
Planetär hållbarhet som Apollo-programmet med framgång, modernitet, rättvisa och hälsa.

Varför är det viktigt?

För att säkra en god framtid för alla generationer på jorden. Det handlar om mina och dina barns, och deras barns framtid. Alla med samma rätt till ett bra liv. (citat Johan Rockström)

Lets go all in och rädda planeten, vårt hem!
Tillsammans klarar vi det här.

Kategori

Uppdateringar

2020-01-23 06:28:19 +0100

1,000 underskrifter nådda

2020-01-21 07:59:49 +0100

500 underskrifter nådda

2020-01-19 16:43:49 +0100

100 underskrifter nådda

2020-01-19 14:12:51 +0100

50 underskrifter nådda

2020-01-19 12:53:08 +0100

25 underskrifter nådda

2020-01-19 12:34:24 +0100

10 underskrifter nådda