Hoppa till huvudinnehåll

Till: Miljö- och klimatminister Per Bolund (Mp) & samtliga ledamöter i riksdagen

Skärp Sveriges klimatmål - nollutsläpp på riktigt!

Klimatkrisen är akut och vi håller på att missa 1,5-gradersmålet. Sverige rankas som ett av de mest klimatambitiösa länderna i världen och har ett klimatmål om "netto noll" utsläpp till 2045. Forskare och experter är dock överens om att detta mål är långt ifrån tillräckligt för att nå 1,5-gradersmålet. Ambitionsnivån måste öka dramatiskt:

Vi kräver:

1. Inkludera alla utsläpp i målet!
Det nuvarande klimatmålet rör endast produktion som sker inom Sverige och inte de utsläpp som är kopplade till svensk konsumtion. Målet är inte trovärdigt om det inte innefattar båda dessa delar av Sveriges ekonomi!

2. Ändra "netto noll" till "riktigt noll"!
Med dagens mål kan 10 miljoner ton koldioxid fortsätta släppas ut varje år även efter 2045. Tanken är att dessa ska kompenseras med hjälp av offsetting, alltså att betala för trädplantering och liknande pseudolösningar i någon annan del av världen. Men forskare är eniga om att offsetting inte är någon lösning på klimatkrisen, snarare ett sätt att köpa sig fri och ge sken av att man agerat. För att förhindra de värsta effekterna av klimatkrisen måste "noll utsläpp" innebära noll på riktigt.

3. Ta hänsyn till rättviseprincipen!
Parisavtalets rättviseprincip innebär att de länder som historiskt har bidragit mest till utsläppen och de länder som har bäst förutsättningar för att bidra till omställningen ska ha en betydligt mer ambitiös takt i utsläppsminskningen än länder som saknar en sådan klimatskuld och har sämre förutsättningar till omställning. Om Sverige på riktigt ska leva upp till Parisavtalets temperatur- och rättviseåtaganden skulle vi behöva nå "riktigt noll" år 2035.

Källor:
https://www.dn.se/sverige/sverige-ska-ga-fore-anda-ar-klimatmalen-langt-ifran-tillrackliga/

https://theecologist.org/2020/jun/08/beyond-climate-comfortable-ignorance

https://racetozero.unfccc.int/wp-content/uploads/2021/07/Get-Net-Zero-right-2.pdf

Varför är det viktigt?

Klimatförändringarna är det största hotet i mänsklighetens historia. Vår civilisation och det välfärdssamhälle vi tar för givet är beroende av ett stabilt klimat som det går att odla mat i och där människor inte drivs på flykt undan extremväder. På så sätt är klimatkampen överordnad precis allt just nu. Vi kan inte skjuta detta på framtiden längre. Världen har enats om att göra allt för att hålla temperaturökningen under 1,5 grader, men hittills har inte löftena följts av de konkreta handlingar som krävs för att uppnå dem. Sverige har de bästa förutsättningarna för ett ambitiöst klimatmål som på riktigt är i linje med 1,5-gradersmålet. Vi måste bli föregångare och visa att vi på riktigt bryr oss om våra barn och vår civilisations fortlevnad.

Om du är frustrerad över hur Sveriges politiker hanterar klimatfrågan och vill se en betydligt ambitiösare klimatpolitik, skriv under namninsamlingen och sprid!

Kategori

Uppdateringar

2022-12-18 16:50:44 +0100

500 underskrifter nådda

2021-07-22 14:47:41 +0200

100 underskrifter nådda

2021-07-21 12:41:13 +0200

50 underskrifter nådda

2021-07-21 10:07:44 +0200

25 underskrifter nådda

2021-07-20 18:23:03 +0200

10 underskrifter nådda