Tillbaka till kampanj

Till: Miljö- och klimatminister Per Bolund (Mp) & samtliga ledamöter i riksdagen

Skärp Sveriges klimatmål - nollutsläpp på riktigt!

Anledning att skriva under

  • Nollutsläpp kräver kraftigt förändrade konsumtionsmönster