Tillbaka till kampanj

Till: Linda Jansson (M), ordförande i Norra hälso-och sjukvårdsnämnden och Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande

Skicka inte sjuka med sopbilen

Anledning att skriva under

  • Förslaget är ett hån! Behöver man åka till akuten, är man INTE i skick att klättra upp i en lastbil eller byta transportmedel! TÄNK EFTER HUR NI SJÄLVA VILL HA DET!! 🤬