Hoppa till huvudinnehåll

Till: Göteborgs grundskolenämnd och grundskoleförvaltning

Skolstrejk mot orimliga placeringar

Vi kräver att Göteborgs stad:
- omedelbart tar fram tillfälliga lokaler för att öka antalet platser på de skolor där söktrycket är som hårdast, och där fler platser skulle ge störst nytta genom en dominoeffekt.
- inte placerar några barn i klasser där de inte känner någon, mot familjernas vilja.
- ger alla barn en rimlig färdväg till skolan.
- placerar alla barn med behov av särskilt stöd på skolor där de kan få bästa möjliga förutsättningar för att klara sin skolgång.

Vi är beredda att, som en sista utväg, hålla våra barn hemma i skolstrejk!

Varför är det viktigt?

I Göteborgs finns 1600 barn som fortfarande inte fått en rimlig skolplacering inför höstterminen. Det är barn som rivs upp från sina klasser eller förskolor, och placeras på skolor där de inte känner någon och inte har någon trygghet. Barn som får lägga en stor del av sin fritid på långa resor till och från skolan. Barn vars särskilda behov inte har tagits någon hänsyn till. Dessa barns utbildning och deras välbefinnande offras i Göteborgs stads skolplaceringskaos.

Göteborg, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori

Uppdateringar

2020-07-08 21:34:09 +0200

100 underskrifter nådda

2020-07-08 19:26:14 +0200

50 underskrifter nådda

2020-07-08 18:42:43 +0200

25 underskrifter nådda

2020-07-08 18:17:03 +0200

10 underskrifter nådda