Hoppa till huvudinnehåll

Till: Atrium Ljungberg och Nacka kommun

Skriv på för att rädda gula schweizervillan i Sickla!

Nacka kommun vill bli stad med 130.000 invånare redan 2030 genom att förtäta befintliga bostadsområden, bygga på naturmark och i historiska miljöer på Sicklaön. Så även på Sjötorpsvägen mellan Nacka station, Sickla köpkvarter och Järlasjön.

Här står många byggnader som hjälper Nackabor, besökare och inte minst köpkvarterets kunder att utläsa kommunens industrihistoria med villasamhällen längs med Saltsjöbanan:


Rivningsvåg i Nacka

Nacka stationshus verkar ha räddats. Men inom detaljplanen för s.k. Sodafabriken i Sickla vill fastighetsägaren Atrium Ljungberg tömma området på en del historisk bebyggelse för att bygga 600 lägenheter i 5-7 våningar höga bostadshus. Atlashuset håller på att rivas och även gula schweizervillan på Sjötorpsvägen 12 står på tur.

Schweizervilla med kulturhistorisk kvalitet

Villan står i en vit sluttning med hög murad sockel med utsikt mot Järlaleden. Tidigare hade huset kontakt med Järlasjön. 

Man skulle kunna tro att villan uppfördes i slutet av 1800-talet i schweizerstil med sin typiska panelarkitektur och utskjutande taksprång. Men fasadernas stramhet med få lövsågerier och korsformade fönster av jugendtyp med spröjsad övre del tyder på att villan byggdes de första åren av 1900-talet. 

Burspråken, balkongerna och kakelugnarna ger huset ytterligare boendekvalitéer. 

”Villan skulle kunna bidra med en kulturhistorisk kvalitet i kommande förtätning som komplement och förstärkning av villamiljön kring grannvillan Tomtebo”, skriver Johan Aspfors, Nacka kommuns tidigare kommunantikvarie, om husets kulturhistoriska värde.

Varför är det viktigt?

Gula schweizervillan har använts som hyreshus för arbetare och tjänstemän vid industrierna som har funnits i Sickla. Den måste vara kvar så att även kommande generationer påminns om Nackas industrihistoria med villasamhällen längs med Saltsjöbanan.

Atrium Ljungberg skulle lätt kunna integrera sekelskiftsvillan i planerade bebyggelsen som man även gör med villa Agneshill och villa Tomtebo. Så skapas en mer blandad bebyggelse och trivsammare miljö.

En renoverad schweizervilla skulle snarare bli en eftertraktad tillgång i framtida bostadsområdet. Så den ekonomiska förlusten kommer bli minimal.

Därför vädjar vi som skriver på till Atrium Ljungberg och Nacka kommun att inte riva gula schweizervillan på Sjötorpsvägen 12 i Sickla utan att renovera och behålla den.

Hur den kommer att överlämnas

Överlämning på e-mail till Mats Gerdau, Nacka kommunfullmäktiges ordförande (Moderaterna) och till Marianne Perslow, kommunikationschef för Atrium Ljungberg.

Sjötorpsvägen, 131 54 Nacka, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori

Länkar

Uppdateringar

2024-06-03 10:19:36 +0200

1,000 underskrifter nådda

2024-05-20 22:09:48 +0200

500 underskrifter nådda

2024-05-20 00:10:25 +0200

100 underskrifter nådda

2024-05-19 22:28:21 +0200

50 underskrifter nådda

2024-05-19 21:56:50 +0200

25 underskrifter nådda

2024-05-19 21:40:14 +0200

10 underskrifter nådda