Hoppa till huvudinnehåll

Till: Sveriges Klimat- och miljöminister, politikerna i Stadsbyggnadsnämnden i Stockholm

SKRIV PÅ MOT FÖRTÄTNINGAR AV STADEN PÅ BEKOSTNAD AV KLIMAT OCH MILJÖ

Vi vill skapa opinion:

Mot den hänsynslösa slakt av stadens parkmiljöer som pågår för att uppnå bostadspolitiska mål.

Mot att fortsätta utbyggnaden av stenstaden i ett Europa som kokar av klimatförändringar och dränks i skyfall.

Mot att skära av gröna korridorer som i städer är livsviktiga för den biologiska mångfalden.

Varför är det viktigt?

Att fortsätta att förtäta staden på parkernas och det grönas bekostnad strider helt mot all forskning kring klimatsmart byggande och förvärrar pågående klimatförändringar.

Vi vill påverka politikerna att ta denna fråga på allvar. Vi måste agera nu, innan det är för sent.

Bevara Stockholms parker och grönområden!

Följ klimatavtalen och låt staden vara en beboelig plats och livsrum även för kommande generationer!

Rädda Norra Högalid, Stockholms Parkförsvar, Västra Södermalms Hembygdsförening, Föreningen Södermalmsparkernas vänner, Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Förbundet för Ekoparken, Skydda Nytorps Gärde, Plankanparkens Vänner, Djurgårdens Hembygdsförening, Rädda Pålsundet, Hyresgästföreningen Södermalm, Katarina Hembygdsförening, Föreningen Rädda Hammarbyskogen, Djurgården-Lilla Värtan Miljöskyddsförening, Högalids Hembygdsförening
Stockholm, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori

Uppdateringar

2022-12-15 12:26:17 +0100

500 underskrifter nådda

2022-08-31 19:56:53 +0200

100 underskrifter nådda

2022-08-31 13:18:16 +0200

50 underskrifter nådda

2022-08-31 10:56:11 +0200

25 underskrifter nådda

2022-08-31 09:27:22 +0200

10 underskrifter nådda