Hoppa till huvudinnehåll

Till: Utrikesminister Tobias Billström

Skydda civilbefolkningen i Gaza!

Vi kräver att den svenska regeringen agerar kraftfullt för en omedelbar vapenvila, skydd för den palestinska civilbefolkningen och införsel av akut humanitär hjälp, mat, vatten, medicinsk utrustning och elektricitet.

Varför är det viktigt?

Det är en absolut, akut prioritet nu att pressa fram en vapenvila, att tillhandahålla skydd för civila och att tvinga Israel att tillåta införsel av akut humanitär hjälp, mat, vatten, medicinsk utrustning och elektricitet, till de 2,3 miljoner palestinier som är fångade i det belägrade Gaza.

Att medvetet rikta in sig på civila, utföra oproportionerliga och urskillningslösa attacker som dödar och skadar civila, är krigsförbrytelser.

Den israeliska ockupationsmakten såväl som palestinska väpnade grupper måste följa internationell rätt. Det internationella samfundet måste agera för att tvinga fram ett omedelbart eldupphör.

Sedan den 8 oktober har Gazas befolkning utsatts för de mest intensiva, obevekliga och urskillningslösa israeliska bombattackerna någonsin, som riktas mot bostäder, skolor, sjukhus, sjukvårdspersonal, journalister och hela den civila infrastrukturen.

Vi kräver att den svenska regeringen agerar kraftfullt för en omedelbar vapenvila i Gaza, skydd för den palestinska civilbefolkningen och införsel av akut humanitär hjälp, mat, vatten, medicinsk utrustning och elektricitet.

Vi kräver att Sverige står upp för internationell rätt.

Uppdateringar

2023-10-19 15:26:53 +0200

20,000 underskrifter nådda

2023-10-18 18:14:29 +0200

10,000 underskrifter nådda

2023-10-18 00:04:21 +0200

5,000 underskrifter nådda

2023-10-17 13:48:57 +0200

1,000 underskrifter nådda

2023-10-17 11:06:11 +0200

500 underskrifter nådda

2023-10-17 07:48:29 +0200

100 underskrifter nådda

2023-10-16 23:24:51 +0200

50 underskrifter nådda

2023-10-16 22:16:47 +0200

25 underskrifter nådda

2023-10-16 21:00:25 +0200

10 underskrifter nådda