Hoppa till huvudinnehåll

Till: Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Norrbotten, Miljödepartementet

Skydda hela Karatj-Råvvåive!

Södra halvan av Karatj-Råvvåive måste - likt norra delen - få ett formellt och varaktigt skydd som naturreservat. Det vore ett stort misstag att gå vidare med planer på att inrätta en ekopark i området.

Varför är det viktigt?

I tio år har föreningen Skydda Skogen arbetat för att skydda Karatj-Råvvåive, ett gammelskogsområde vid fjällkanten i Jokkmokks kommun som är mer än ett kvadratmil stort. I mars 2019 bildades så äntligen ett naturreservat med namnet Karatj-Råvvåive. Men halva skogen saknades. Istället hade markägaren och myndigheter bestämt sig för att påbörja en process med att bilda en ekopark av den södra halvan.

I och med dagens kritiska läge för den biologiska mångfalden i skogen finns inget utrymme för några halvmesyrer när det gäller naturskydd. Ett naturreservat innebär att ett område fredas helt från produktionsinriktat skogsbruk och annan exploatering, utan bortre tidsgräns.

Ekoparker är skogsnäringens egna naturvårdsprojekt, med ett kortsiktigt och ofta svagt naturskydd. Skogsbruk och annan form av exploatering är fortfarande tillåten. Det finns gott om exempel på hur statliga skogbolaget Sveaskog misskött naturvårdsarbetet i sina ekoparker, där ekonomisk vinst fått stå över naturvård och artbevarande. En ekopark kan inte komma i fråga när det gäller att skydda höga naturvärden i väglös, fjällnära gammelskog.

Därför vill Skydda Skogen se att hela Karatj Råvvåive skyddas som naturreservat, och inget annat. Södra delen av Karatj-Råvvåive måste införlivas i naturreservatet Karatj-Råvvåive.

Se filmen "Storskogen Karatj-Råvvåive" och läs mer om skogen på vår kampanjsida

www.skyddaskogen.se/kampanj/karatj

https://www.youtube.com/watch?v=HdBv5n41bQQ
Karatj, Jokkmokk

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori

Länkar

Uppdateringar

2019-05-01 09:14:05 +0200

1,000 underskrifter nådda

2019-04-12 20:44:36 +0200

500 underskrifter nådda

2019-04-11 09:18:39 +0200

100 underskrifter nådda

2019-04-11 07:50:38 +0200

50 underskrifter nådda

2019-04-11 07:02:29 +0200

25 underskrifter nådda

2019-04-10 22:18:53 +0200

10 underskrifter nådda