Tillbaka till kampanj

Till: Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Norrbotten, Miljödepartementet

Skydda hela Karatj-Råvvåive!

Anledning att skriva under

  • Bor i Holland, där vi har väldigt lite riktigt natur kvar tyvärr. Allt som kan skyddas måste skyddas, världen behöver det.