Tillbaka till kampanj

Till: Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Norrbotten, Miljödepartementet

Skydda hela Karatj-Råvvåive!

Anledning att skriva under

  • För att ge skogsområdet ett skydd. Det har inte en ekopark.