Tillbaka till kampanj

Till: Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Norrbotten, Miljödepartementet

Skydda hela Karatj-Råvvåive!

Anledning att skriva under

  • Bevara vår skog och natur såväl i Karatj-Rååvåie Var med och hjälp oss i vår kamp även i södra Sverige i Steninge, läs mer på www.steningekusten.se