Tillbaka till kampanj

Till: Politiker och tjänstemän i Mariestads kommun

SLÅ VAKT OM MARIESTADS STADSNÄRA NATUR

Anledning att skriva under

  • Skogsområdet skall bevaras då det är olämpligt för industriområde det ligger i ett villaområden. Grönomtådet nyttjas dessutom till barnens lek promenader