Hoppa till huvudinnehåll

Till: Politiker och tjänstemän i Mariestads kommun

SLÅ VAKT OM MARIESTADS STADSNÄRA NATUR

Den stadsnära naturen är en av Mariestads många fina kvalitéer. Plottra inte bort den natur vi har inpå knuten genom mer förtätning!
Det är viktigt att också leva upp till att vara en hållbar kommun! Vi ska självklart förbereda för fler industri- och bostadsområden, men de måste planeras utifrån ett helhetsperspektiv!
De centrala delarna av staden förtätas hela tiden. Behovet av rekreation i naturen ökar i takt med det. Tänk långsiktigt! Tänk hållbart! Mariestads politiker måste se till att vi får till en grönplan, där tätortsnära natur säkras också för kommande generationer! Agera nu!

Varför är det viktigt?

Dalaområdet/ Lekevi, Johannesbergsskogen, Lillängsskogen och Katthavsviken är några av de aktuella områden där det finns planer på förtätning. Dessa områden ligger på promenad- och cykelavstånd för stora delar av befolkningen.
Att marken används för promenader, orienteringsträning, löprundor, av hundägare, scouter och skolklasser kan vi se dagligen.
Detta är friskvård av bästa märke. Med tanke på det korta avståndet till där man bor blir tillgängligheten maximal.
Utmed E20 planeras det stora industriområden. Här finns mycket skog som kan komma att avverkas. Hur påverkar detta den biologiska mångfalden, ekosystemtjänster och koldioxidbindning?
Allt detta måste ses i ett sammanhang! Vi behöver en grönplan som säkrar tätortsnära natur också för våra barnbarn!
Mariestad, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2020-05-26 07:24:58 +0200

50 underskrifter nådda

2020-05-21 13:09:01 +0200

25 underskrifter nådda

2020-05-20 15:17:28 +0200

10 underskrifter nådda