Tillbaka till kampanj

Till: Politiker och tjänstemän i Mariestads kommun

SLÅ VAKT OM MARIESTADS STADSNÄRA NATUR

Anledning att skriva under

  • Det är i de tätortsnära skogarna jag har mina bästa barndomsminnen. DeN absolut bästa lekplatsen.