Hoppa till huvudinnehåll

Till: Styret för Stockholm stad

Slopa egenavgiften för skyddat boende

Att lämna en våldsam relation är bland det svåraste och farligaste en kvinna kan göra.

Styret i Stockholms stad gör det ÄNNU svårare för våldsutsatta kvinnor att lämna. De har nämligen bestämt att våldsutsatta kvinnor själva ska betala för att bo på skyddat boende.

Vi anser att när en kvinna tar klivet att lämna en våldsam relation så ska samhället stötta på alla sätt vi kan. Det är ORIMLIGT att ta betalt av den här extremt utsatta gruppen människor. De är brottsoffer och de har rätt till skydd.

Många våldsutsatta kvinnor har en extremt ansträngd ekonomi. De kanske har förlorat sitt jobb p.g.a. misshandeln eller är utsatta för ekonomiskt våld, d.v.s. att de inte har tillgång till sina egna bankkonton eller har blivit skuldsatta av sina förövare.

Vi anser att det finns risk att kvinnor stannar kvar hos sin förövare för att de inte har råd med skyddat boende, och i värsta fall kan det leda till att fler kvinnor blir mördade.

Att de som styr hänvisar till likställighetssprincipen i kommunallagen är felaktigt då de missuppfattat lagen.
Olle Lundin (professor i förvaltningsrätt vid Uppsala Universitet) säger "Den säger inte att alla ska behandlas likadant utan att alla inom en viss grupp ska behandlas på samma sätt."

Våldsutsatta kvinnor ska INTE tvingas betala för att få skydd, de ska heller inte tvingas till ytterligare stress genom att tvingas skicka in ansökningar för ekonomiskt bistånd.

Skriv under och ta ställning.
/Kvinnostrejk Stockholm

Varför är det viktigt?

Att lämna en våldsam relation är redan oerhört svårt och förenat med livsfara. För oss är det självklart att skyddat boende alltid ska vara gratis och ingen kvinna ska någonsin behöva stanna hos sin förövare för att hon inte har RÅD att få skydd.

Stockholm, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Länkar

Uppdateringar

2022-04-19 23:41:03 +0200

1,000 underskrifter nådda

2022-04-19 07:48:12 +0200

500 underskrifter nådda

2022-04-18 19:40:08 +0200

100 underskrifter nådda

2022-04-18 19:25:12 +0200

50 underskrifter nådda

2022-04-18 18:57:39 +0200

25 underskrifter nådda

2022-04-18 18:24:51 +0200

10 underskrifter nådda