Skip to main content

Till: Konsumenter av mejerivaror

Sluta plåga svenska kossor!

Sluta plåga svenska kossor!

Inför årliga kontroller av alla mjölkgårdar. Och att alla anmärkningar omedelbart går till mejeriet och åtgärdas inom kort.

Varför är det här viktigt?

Våra mjölkgårdar kontrolleras alldeles för sällan (var tionde år). Länsstyrelsen skickar inte sina anmärkningar till mejerierna, det krävs att mejerierna själva aktivt går in och kollar efter dessa. Men det gör inte mejerierna. Därför kan kossorna år efter år leva under plågsamma förhållanden. Detta accepterar inte jag!

Hur den kommer att överlämnas

Till länsstyrelsen och Arla, digitalt. Beror lite på hur många som skriver under, om den blir riktigt stor så kan det ju bli en fysisk överlämning, kontakt med någon tidning eller så.

Kategori


Anledningar att skriva under

  • Bättre kontroller av mjökgårdar. Korna ska inte plågas.

Uppdateringar

2020-02-14 17:57:45 +0100

100 underskrifter nådda

2020-02-13 18:15:38 +0100

50 underskrifter nådda

2020-02-13 17:03:07 +0100

25 underskrifter nådda

2020-02-12 20:23:53 +0100

10 underskrifter nådda